TERMS OF SALE

GRATIS VERZENDING BIJ BESTELLINGEN VANAF € 35* & GRATIS RETOURNEREN

*Verzendkosten €5 bij bestellingen onder € 35

GRATIS VERZENDING BIJ BESTELLINGEN VANAF € 35 * & GRATIS RETOURNEREN

*Verzendkosten €5 bij bestellingen onder € 35

VERKOOPVOORWAARDEN – Carhartt B.V. NL806266661B01

Lees deze verkoopvoorwaarden zorgvuldig door, voordat u online producten bestelt bij Carhartt B.V. NL806266661B01

1. TOEPASSELIJKHEID

U leest deze Verkoopvoorwaarden ("Verkoopvoorwaarden"), omdat u gebruik maakt van een Carhartt B.V. NL806266661B01 website, social media platform, mobiele app, draagbare technologie, of een van onze andere producten of diensten, die allemaal deel uitmaken van de platforms van Carhartt B.V. NL806266661B01 ("Website"). Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al uw bestellingen van producten die beschikbaar zijn op de Website en brengen een juridisch bindende overeenkomst tot stand tussen u en Carhartt B.V. NL806266661B01 (geregistreerd aan de Cruquiusweg 109-D, tweede verdieping, 1019 AG Amsterdam, Nederland; BTW nummer NL806266661B01) (waarnaar wij verwijzen als "Carhartt", "wij", "ons" of "onze") betreffende geaccepteerde bestellingen van producten die beschikbaar zijn op de Website. Carhartt kan deze Verkoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen door de aangepaste Verkoopvoorwaarden op haar Website te plaatsen. De Verkoopvoorwaarden die op de Website zijn geplaatst op het moment dat u uw bestelling op de Website plaatst, zijn van toepassing op die aankoop. Wij verzoeken u vriendelijk om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen en te controleren of de details van uw bestelling volledig en juist zijn, voordat u uw bestelling plaatst. Als u vragen heeft over deze Verkoopvoorwaarden, neem dan contact met ons op via klantenservice@carhartt.com . Op uw gebruik van de Website zijn ook de Gebruiksvoorwaarden, de Privacybeleid en het Cookieverklaring van Carhartt van toepassing.

De Website is uitsluitend bestemd voor gebruik door consumenten die woonachtig zijn in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

2. BESTELLINGEN PLAATSEN OP DE WEBSITE

WIE MAG EEN BESTELLING PLAATSEN?

Om een bestelling op de Website te plaatsen, moet u tenminste 16 jaar zijn, of ouder als dat volgens de toepasselijke wetgeving vereist is om een overeenkomst met Carhartt aan te gaan. Door het plaatsen van een bestelling op de Website, verklaart en garandeert u ons dat u tenminste 16 jaar oud bent, of tenminste zo oud bent als vereist is door de toepasselijke wetgeving om een geldige en afdwingbare overeenkomst met ons aan te gaan.

WEDERVERKOOP IS NIET TOEGESTAAN

De Website is uitsluitend bedoeld voor Carhartt om Carhartt producten rechtstreeks aan consumenten te verkopen voor eigen gebruik, en daarom is de aankoop van producten voor wederverkoop strikt verboden. "Kopen voor wederverkoop" betekent de aankoop van Carhartt producten door iemand die het Carhartt product doorverkoopt of van plan is om het product aan anderen door te verkopen (inclusief consumenten, bedrijven of andere derde partijen). Indien Carhartt van mening is dat u betrokken bent bij de aankoop voor wederverkoop, behoudt Carhartt zich het recht voor om actie tegen u te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het beperken van verkopen aan u, het annuleren van bestellingen en/of het tijdelijk stilleggen of sluiten van uw account. Indien en voor zover wij uw persoonsgegevens in dit verband verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Privacybeleid.

HOE TE BESTELLEN

U heeft een e-mailadres nodig om een bestelling te plaatsen en u moet uw browser instellen op het accepteren van (functionele) cookies en pop-ups om alle functionaliteiten van de Website te kunnen gebruiken, waaronder het toevoegen van artikelen aan uw winkelwagen en het plaatsen van uw bestelling. Voor alle informatie over ons gebruik van cookies, verwijzen wij u graag door naar ons Cookieverklaring.

Wanneer u uw bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om een Carhartt account aan te maken. Als u ervoor kiest om een account aan te maken, zijn de Carhartt Gebruiksvoorwaarden van toepassing op het aanmaken en gebruiken van uw account.

Wanneer u een bestelling plaatst, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling; deze e-mail resulteert niet in een contract tussen u en ons. Als wij uw bestelling accepteren en de producten naar u verzenden, sturen wij u een e-mail ter bevestiging dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd en dat de door u bestelde producten zijn verzonden ("Verzendbevestiging"). Op dit moment komt er een contract tot stand, waarvan deze Verkoopvoorwaarden deel uitmaken, en dit contract is bindend voor u en ons (het "Contract"). Wij raden u aan om een kopie van deze Verkoopvoorwaarden en de betreffende Verzendbevestiging af te drukken of te downloaden voor toekomstig gebruik. Als wij u geen product kunnen leveren, zullen wij u hierover per e-mail informeren en de bestelling niet verwerken. Het uitvoeren van alle bestellingen op de Website is onder voorbehoud van beschikbaarheid.

ONS RECHT OM UW BESTELLING TE WEIGEREN OF EEN CONTRACT TE ANNULEREN

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om uw bestelling om welke reden dan ook niet te accepteren. Wij behouden ons tevens het recht voor om een Contract te annuleren door een schriftelijke kennisgeving aan u als wij van mening zijn dat een van de volgende situaties zich voordoet, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten anders dan terugbetaling van enig bedrag ontvangen van u in verband met het contract dat wij hebben geannuleerd, afhankelijk van de reden dat wij het contract hebben geannuleerd:

• het product is niet beschikbaar / niet op voorraad;

• wij hebben onvolledige, onjuiste, oncontroleerbare of frauduleuze informatie ontvangen met betrekking tot uw identiteit, leeftijd, betalingsgegevens, facturatiegegevens, verzendadres;

• uw bestelling wordt door onze beveiligingssystemen gemarkeerd als een ongebruikelijke bestelling of een fraudegevoelige bestelling;

• u bent jonger dan 16 jaar of een oudere leeftijd, indien een oudere leeftijd onder toepasselijke recht wordt toegestaan om een overeenkomst aan te gaan met Carhartt;

• wij zijn van mening dat u een wederverkoper bent of van plan bent om onze producten door te verkopen;

• er was een fout in de prijs die op de Website werd weergeven of een product werd op een andere manier onjuist beschreven;

• wij konden niet konden leveren op het door u opgegeven adres; of

• er was sprake van een Overmachtssituatie (zie hieronder).

CONTROLES

Wanneer u ons uw bestelling toestuurt, kunnen wij deze controleren voordat we de bestelling accepteren of uitvoeren. De verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband valt onder onze Privacybeleid. Deze controles kunnen bestaan uit het verifiëren van uw adres en het controleren op fraude. Vermoedens van fraude op de Website zullen worden onderzocht en, indien wij dit nodig achten, vervolgd.

FACTUREN

Wanneer wij ervoor kiezen of wettelijk verplicht zijn om een factuur uit te reiken of beschikbaar te stellen, behouden wij ons het recht voor om elektronische facturen uit te reiken of beschikbaar te stellen. U gaat akkoord met deze vorm van facturering.

ONDERHOUD VAN PRODUCTEN

Wij vestigen uw aandacht op de was- en onderhoudsvoorschriften op de etiketten van producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een onjuiste behandeling van producten, daaronder begrepen het in strijd handelen met de voorschriften.

BETAALMETHODEN

Wij accepteren geen andere betaalmiddelen dan die op de Website staan vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk om niet op een andere manier te betalen dan aldaar vermeld staat. Als u dit toch doet, zijn wij niet aansprakelijk voor het verlies van de betaling of enige andere schade die mogelijk hierdoor wordt veroorzaakt.

VERWERKING VAN BETALINGEN

Als u met een creditcard of pinpas betaalt, zullen wij een inhouding van uw account in gang zetten als onderdeel van het evaluatie- en/of uitvoeringsproces van uw bestelling. Indien wij niet in staat zijn om de betaling – in overeenstemming met onze Privacybeleid – binnen vierentwintig (24) uur na het plaatsen van een bestelling te verifiëren, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. Betalingen kunnen alleen worden verwerkt als de factuurgegevens kunnen worden geverifieerd.

Als u betaalt via PayPal, zie www.paypal.com voor informatie over PayPal-betalingen.

Als u met Klarna Pay later betaalt, wordt uw betaling door Klarna verwerkt. Als uw verzoek om later te betalen wordt geaccepteerd, stuurt Klarna u een e-mail met betalingsinstructies zodra uw bestelling is verzonden. Teneinde Klarna’s betalingskeuzes aan te bieden dienen wij bepaalde van uw persoonsgegevens, zoals contact- en ordergegevens, door te geven aan Klarna om na te gaan of u voor deze in aanmerking komt en om deze voor u aan te passen. U kunt verdere informatie vinden op www.klarna.com. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en met Klarna’s privacy statement .

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij behouden het eigendomsrecht op elk product, totdat wij de volledige betaling voor dat product hebben ontvangen.

PRIJZEN EN VALUTA

De productprijzen die op de Website worden getoond, zijn inclusief BTW, indien van toepassing. De exacte verzendkosten zijn afhankelijk van het land waar uw bestelling wordt geleverd. Voor details over de verzendkosten per land, zie ons Verzend- en Retourbeleid.

De prijzen zijn uitgedrukt in euro of Britse pond. Als u het land van levering wijzigt of tijdens het surfen of bij de afrekening van een bestelling overschakelt naar een andere website die specifiek bestemd is voor een ander Europees land, kunnen de prijzen voor uw gehele bestelling vanaf dat moment in een andere valuta worden vermeld.

UW TOTAALPRIJS

De totale prijs zoals weergegeven in het uiteindelijke betalingsvenster, is inclusief de toepasselijke belastingen en verzendkosten. Deze prijs wordt opgenomen in de Verzendbevestiging, die wij u aanraden af te drukken of te downloaden voor toekomstig gebruik. Als u met een creditcard of andere betaalrekening betaalt, wordt het totale bedrag voor uw gehele bestelling in uw lokale valuta op uw afschrift vermeld.

Als uw lokale valuta verschilt van de valuta waarin de prijzen worden weergeven, dan zal uw bank de geldige wisselkoers op de datum van aankoop toepassen. Op deze wisselkoers hebben wij geen invloed.

PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen van producten zijn zoals weergegeven op de Website. Prijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen, maar de wijzigingen hebben geen invloed op bestelling die wij in een Verzendbevestiging hebben geaccepteerd.

4. VERZENDING & LEVERING

Wij verzenden en leveren producten aan u in overeenstemming met ons Verzend- en Retourbeleid, die door verwijzing daarnaar onderdeel vormen van deze Verkoopvoorwaarden – klik hier om ons Verzend- en Retourbeleid [LINK] te lezen.

Naast het Verzend- en Retourbeleid, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op iedere bestelling die we via de Website ontvangen:

LEVERINGSRESTRICTIES

Het kan voorkomen dat wij niet in staat zijn om op feestdagen te bezorgen in de landen waar u zich bevindt, ons magazijn of onze verzender(s) zich bevindt/bevinden. Wij kunnen alleen een bestelling uitvoeren naar een afleveradres dat een huis- of kantooradres is in één van de landen die in ons Verzend- en Retourbeleid zijn vermeld. Wij verzenden niet naar postbusnummers of CEDEX-adressen.

LEVERING IN GEDEELTES

Wij proberen steeds alle artikelen tegelijkertijd te leveren, die u op hetzelfde moment heeft besteld. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling in gedeeltes te leveren, bijvoorbeeld als een deel van uw bestelling vertraagd is of niet beschikbaar is. Als wij uw bestelling in gedeeltes leveren, zullen wij u hierover per email informeren op het e-mailadres dat u heeft opgegeven op het moment dat uw bestelling werd geplaatst. Er worden geen extra verzendkosten in rekening gebracht. Als u ons echter verzoekt om in gedeeltes te leveren, kunnen wij u extra verzendkosten in rekening brengen.

INSPECTIE BIJ LEVERING

Wij verzoeken u vriendelijk om de verpakking bij levering op schade te controleren. Als blijkt dat de producten beschadigd zijn, verzoeken wij u de zending niet te aanvaarden.

VERZENDKOSTEN

De kosten voor verzending en levering, en eventuele retourzendingen, staan vermeld in ons Verzend- en Retourbeleid. De verzendkosten worden ook aan u vertoond als onderdeel van het plaatsen van uw bestelling bij ons.

5. RETOURZENDINGEN EN ANNULERINGEN

Op retourzendingen en annuleringen is ons Verzend- en Retourbeleid van toepassing, dat is opgenomen in deze Verkoopvoorwaarden. Klik hier om ons Verzend- en Retourbeleid te lezen.

UW HERROEPINGSRECHT

Op grond van het EU-recht, heeft u het wettelijke recht om binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de door u bestelde producten uw contract te herroepen. U bent verplicht de producten zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien (14) kalenderdagen aan ons te retourneren, na de dag waarop u ons heeft meegedeeld dat u zich op uw herroepingsrecht beroept. Wij zullen alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten voor standaardleveringen, aan u terugbetalen. Houd er rekening mee dat wij terugbetalingen aan kunnen inhouden, totdat we de geretourneerde producten hebben ontvangen of totdat u voldoende bewijs heeft geleverd dat u de producten naar ons heeft teruggestuurd. De eenvoudigste manier om producten naar ons terug te sturen, is door de instructies op te volgen uit het Verzend- en Retourbeleid.

Zorg ervoor dat de producten die u retourneert compleet zijn en op geen enkele wijze gebruikt zijn anders dan wat redelijkerwijs noodzakelijk is om te beslissen of u de producten wilt houden. (Het is bijvoorbeeld toegestaan om kledingstukken of schoenen te passen, maar u mag ze niet dragen of wassen). Als u de producten op een andere manier gebruikt dan wat redelijkerwijs nodig is om te beslissen of u ze wilt behouden, kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de waardevermindering.

U heeft geen herroepingsrecht voor contracten die betrekking hebben op (a) de levering van producten die volgens uw specificaties zijn gemaakt of die duidelijk zijn afgestemd op uw persoonlijke behoeften (maatproducten); en/of (b) de levering van producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarbij na levering de zegel is verwijderd.

Voor informatie over hoe u uw herroepingsrecht kunt uitoefenen, zie de Website die een herroepingsformulier bevat dat u kunt gebruiken om uw herroepingsrecht uit te oefenen. U kunt ons ook mededelen dat u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen door middel van een eenduidige verklaring van herroeping die u ons per een e-mail aan klantenservice@carhartt.com of per brief toestuurt. Het is voldoende dat u ons een dergelijke verklaring stuurt, voordat de herroepingstermijn afloopt.

SPECIAAL RETOURBELEID VAN CARHARTT

Naast uw EU-herroepingsrecht – dus ook na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen – biedt ons Speciale Retourbeleid van Carhartt u het recht om de door u bestelde producten onder de volgende voorwaarden te retourneren: als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw Carhartt aankoop, accepteren wij ook graag een retourzending. U kunt uw aankoop binnen 60 dagen na verzendingsbevestiging van uw bestelling retourneren. Artikelen die worden geretourneerd moeten in hun oorspronkelijke staat zijn zonder dat de labels verwijderd zijn; wij behouden ons het recht voor om geretourneerde producten die zijn gebruikt, waarbij de labels ontbreken of anderszins in waarde zijn verminderd, waardevermindering in rekening te brengen.

INFORMATIE OVER TERUGBETALING

Terugbetalingen worden gedaan via de oorspronkelijke betaalwijze. Als u via een bankoverschrijving heeft betaald, dient u deze informatie door te geven aan klantenservice@carhartt.com wanneer u het product retourneert, zodat wij het geld direct op uw rekening kunnen terugstorten. Voor praktische informatie over hoe u kunt retourneren en voor de terugbetalingsperiodes, zie ons Verzend- en Retourbeleid.

OMRUILBELEID

Wij ruilen geen producten om. Als u een product wilt ruilen, retourneert u eenvoudigweg uw aankoop voor een terugbetaling in overeenstemming met ons Verzend- en Retourbeleid of het Speciale Retourbeleid van Carhartt en plaatst u een nieuwe bestelling. Houd er rekening mee dat restituties alleen worden toegekend, zoals uiteengezet in deze Verkoopvoorwaarden en ons Verzend- en Retourbeleid of het Speciale Retourbeleid van Carhartt.

6. PRODUCTGARANTIE

Carhartt zet zich in voor het aanbieden van de beste werkkleding en klantenservice. Voor informatie over garanties op Carhartt producten, zie onze Garantie pagina.

De toewijding van Carhartt voor wat betreft de kwaliteit van haar producten, brengt niet mee dat wij schade vergoeden die veroorzaakt wordt door normale slijtage (inclusief ritsen en andere ijzerwaren), verkeerd gebruik, verwaarlozing of misbruik van het kledingstuk. Carhartt is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de voorschriften met betrekking tot het beoogde gebruik van het producten, of voor kledingstukken waarbij wijzigingen, borduurwerk of andere versieringen zijn toegevoegd. Carhartt is niet verantwoordelijk voor letsel of verlies veroorzaakt door of geassocieerd met verkeerd gebruik van het product. Carhartt staat niet garant voor schade of defecten aan een Carhartt product onder de volgende voorwaarden: Overmachtssituaties, werkzaamheden aan of reparatie van de Carhartt producten door andere partijen dan Carhartt, verkeerd gebruik van het product, wijzigingen aan het Carhartt product, transportschade (anders dan oorspronkelijke verzending door Carhartt), of schade veroorzaakt door andere externe bronnen.

VRIJWARING VAN GARANTIE

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald en voor zover wettelijk toegestaan, geeft Carhartt geen andere verklaringen, garanties of voorwaarden, noch expliciet, noch impliciet, met inbegrip van impliciete verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en niet-inmenging. Eventuele impliciete wettelijke garanties zijn beperkt in tijd geldig voor zover wettelijk toegestaan. Sommige landen staan geen beperking toe van de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade voor consumentenproducten. In dergelijke landen zijn sommige uitsluitingen of beperkingen van dit artikel mogelijk niet op u van toepassing. Deze bepaling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

7. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

Wanneer u de Website gebruikt om producten te bestellen, is uw gebruik van de Website onderworpen aan, en u aanvaardt de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in onze Gebruiksvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden. Onder deze Verkoopvoorwaarden zijn wij slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor het soort Contract, zoals bedoeld in deze Verkoopvoorwaarden, en die het gevolg is van een schending van onze wezenlijke contractuele verplichtingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid of afwijzing van garanties niet toegestaan; als dit het geval is, zullen dergelijke uitsluitingen of beperkingen niet of niet volledig op u van toepassing zijn, maar alleen voor zover dergelijke uitsluitingen of beperking zijn toegestaan.

8. OVERMACHTSSITUATIES

Een Overmachtssituatie betekent elke handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere industriële acties door derden, civiele onrust, opstand, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of een andere natuurramp, of het uitvallen van publieke of particuliere telecommunicatienetwerken.

Als er een Overmachtssituatie plaatsvindt die van invloed is op de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van een Contract of deze Verkoopvoorwaarden:

a) zullen wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact opnemen om u op de hoogte te stellen; en

b) worden onze verplichtingen uit hoofde van een Contract of deze Verkoopvoorwaarden opgeschort en de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen wordt verlengd met de duur van de Overmachtssituatie.

Wanneer de Overmachtssituatie invloed heeft op onze levering van een product aan u, regelen we een nieuwe leveringsdatum voor u, nadat de Overmachtssituatie voorbij is. U kunt het Contract opzeggen als er een Overmachtssituatie plaatsvindt en u niet langer wilt dat wij het product leveren. Zie uw annuleringsrechten onder Retourzendingen en Annuleringen (zie hierboven).

9. ANDERE VOORWAARDEN

Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van een Contract overdragen en/of overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen uit hoofde van uw Contract.

U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van een Contract alleen overdragen aan een andere persoon als wij dit schriftelijk overeenkomen.

Elk van de paragrafen van deze Verkoopwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

Als we er niet op aandringen dat u uw verplichtingen uit hoofde van deze Verkoopvoorwaarden nakomt, of als we onze rechten niet tegen u afdwingen, of als we dit uitstellen, betekent dit niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten naar u en betekent dit niet dat u niet aan deze verplichtingen hoeft te voldoen.

10. RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT

U gaat ermee akkoord dat de Website, Verkoopvoorwaarden, en alle geschillen tussen u en Carhartt in alle opzichten worden beheerd door Nederlands recht, ongeacht de keuze van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Behalve wanneer dit verboden is, en zonder beperking van wettelijke rechten voor consumenten, gaat u ermee akkoord dat alle geschillen, claims en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de Website (met inbegrip van maar niet beperkt tot de aankoop van Carhartt producten) individueel worden beslecht, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve actie, en uitsluitend voor de bevoegde rechtbank van Amsterdam te Nederland.

Indien u een klacht heeft, neem dan eerst contact met ons op via klantenservice@cahartt.com of 024 808 0192. Indien u van mening bent dat uw klacht niet adequaat wordt afgehandeld, kunt u – maar bent u niet verplicht – gebruik maken van Online Geschillenbeslechting/Online Dispute Resolution (ODR), waartoe u toegang krijgt op http://ec.europa.eu/odr.

Klik op deze link voor ons impressum.

Voor zover het toegestaan is onder het toepasselijk recht, moeten alle claims worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de claim ontstaat.

COMMUNICATIE TUSSEN ONS

Wanneer we verwijzen naar "schriftelijke" communicaties of kennisgevingen, omvat dit ook e-mail.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de Website of deze Verkoopvoorwaarden, of in het onwaarschijnlijke geval dat u een klacht wil indienen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Klantenservice via klantenservice@carhartt.com of 024 808 0192, of door hier Contact te klikken.

Datum van laatste wijziging: 26-09-2018