GRATIS VERZENDING & GRATIS RETOURNEREN

 

GRATIS VERZENDING & GRATIS RETOURNEREN

 

GRATIS VERZENDING & GRATIS RETOURNEREN

 

GRATIS VERZENDING & GRATIS RETOURNEREN

 


Privacy Policy

Dagelijks doen wij ons best om het onze klanten naar hun zin te maken. Dat doen wij via onze producten, maar ook via de diensten die we aanbieden. Om dit te kunnen doen, hebben we soms persoonsgegevens nodig. Deze Privacy Policy beschrijft het soort persoonsgegevens dat we verzamelen via onze website www.carhartt.com, hoe we de persoonsgegevens gebruiken, met wie we de persoonsgegevens delen en de beschikbare keuzes met betrekking tot ons gebruik van de persoonsgegevens. Het beleid beschrijft ook de maatregelen die wij nemen om de persoonsgegevens die wij verzamelen, te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze Privacy Policy.

 • De persoonsgegevens die wij verzamelen en de manier waarop wij de persoonsgegevens gebruiken

  Als u zich aanmeldt om e-mails te ontvangen, verzamelen wij:

  • Uw voor- en achternaam om u e-mails te sturen over onze producten en diensten.

  • Uw geslacht voor de selectie van kleding in e-mailberichten.

  • Uw e-mailadres om u e-mailberichten te sturen, waarvoor u zich heeft aangemeld.

  • Uw land om onze e-mailberichten daarop aan te passen.

  U hoeft zich niet in te schrijven om e-mails te ontvangen of ons de hierboven vermelde persoonsgegevens te geven, maar als u dat niet doet, is het mogelijk dat u niet kunt profiteren van onze optimale klantenervaring. Dat is uw keuze – en dat respecteren wij.

  Wij verzamelen ook:

  • Uw contactgeschiedenis met ons. Wij gebruiken deze gegevens om u beter te ondersteunen wanneer u belt, mailt of contact met ons opneemt. Bovendien helpt het bij het opleiden van onze klantenservicemedewerkers om u beter van dienst te zijn.

  • Informatie over de technologie of het apparaat dat u gebruikt en hoe u met ons verbonden bent. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en de best mogelijke ervaring te bieden en geeft ons informatie over hoe we onze website het beste kunnen beschermen voor uw veiligheid.

  Informatie die wij op geautomatiseerde wijze verzamelen:

  Wanneer u met onze website communiceert, verkrijgen wij bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze, zoals cookies. We kunnen deze geautomatiseerde technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw apparatuur, uw surfgedrag acties en gebruikspatronen. De informatie die we op deze manier verkrijgen, kan bestaan uit het IP-adres van uw apparaat, andere identificatiemiddelen die aan uw apparaat zijn gekoppeld, kenmerken van uw webbrowser, kenmerken van het apparaat, taalvoorkeuren, verwijzende/afsluitende pagina's, clickstreamgegevens, en data en tijden van bezoeken aan de website. Voor meer informatie over de verwerking van informatie die wij op geautomatiseerde wijze verkrijgen, verwijzen wij u graag naar ons Cookie Statement.

  Wij zullen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de bovengenoemde doeleinden, indien:

  wij uw toestemming hebben verkregen; of

  • wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben (waaronder een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van marketingactiviteiten, het beheren van klantrelaties, onderzoeksactiviteiten, het beveiligen van onze IT-systemen, gegevensanalyse, het verwerken en afdwingen van juridische claims, het voorkomen of opsporen van fraude, het verbeteren van onze website, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, en het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met toepasselijke wetten, relevante industrienormen en ons beleid).

  • Het delen van uw persoonsgegevens

  Wij delen uw informatie met de hieronder beschreven typen bedrijven, hetgeen een belangrijk onderdeel is om u van dienst te kunnen zijn:

  • De Carhartt entiteiten die hierboven zijn gedefinieerd als verwerkingsverantwoordelijken, met als doel de markt, de gebruiker, het product en de activiteit op de website te begrijpen, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

  • Professionele dienstverleners, zoals marketingbureaus en reclamepartners, die ons helpen onze activiteiten te verbeteren, waaronder Adobe Analytics en Salesforce Marketing Cloud. Ga naar www.adobe.com/privacy/policy.html en www.salesforce.com/company/privacy/ als u meer informatie wenst over de externe dienstverleners met wie wij uw persoonsgegevens delen.

  We kunnen ook informatie over u openbaar maken (i) als de wet of een juridische procedure (zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding) ons daartoe verplicht; (ii) in antwoord op verzoeken van overheidsinstanties, zoals wetshandhavingsinstanties; (iii) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; (iv) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke of andere schade of financieel verlies te voorkomen; (v) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten; of (vi) anderszins met uw toestemming. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie die wij over u hebben over te dragen in het geval wij onze activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, afstoting, ontbinding of liquidatie).

 • Marketingberichten

  • Wij sturen u marketingberichten per-mail om u op de hoogte te houden van onze producten, als u ons uw toestemming daarvoor hebt gegeven.

  • Als u zich hebt aangemeld om e-mails te ontvangen, kunt u te allen tijde stoppen met het ontvangen van dergelijke berichten van ons. U kunt dit doen:

  Door te klikken op de link 'uitschrijven' in een bericht dat wij u sturen; of

  Door contact op te nemen met de Carhartt Klantenservice.

  Zodra u dit doet, zullen wij uw profiel bijwerken om ervoor te zorgen dat u geen marketingberichten meer ontvangt. Houd er rekening mee dat het een paar dagen kan duren voordat al onze systemen zijn bijgewerkt, waardoor u wellicht nog berichten van ons ontvangt terwijl wij uw verzoek verwerken. Dit zal het versturen van e-mails met betrekking tot updates niet stopzetten. We willen nog steeds dat u weet wanneer uw producten aankomen.


  Als u ons op sociale media toestemming geeft om uw inhoud te gebruiken, door #yescarhartt via Flowbox te beantwoorden, verleent u een royaltyvrije licentie voor eeuwigheid en voor een wereldwijde dekking voor het gebruik, aanpassen, wijzigen van foto's of video's voor Carhartt en zijn respectieve licentiehouders, opvolgers, moedermaatschappijen en aanverwante bedrijven gebruiken voor hun socialemediamarketing met betrekking tot de promotie van Carhartt en haar producten en diensten, of voor welk doel dan ook zonder beperking en op welk medium dan ook, elk talent of enig ander contract van Carhartt met derden partners.

 • Uw persoonsgegevens en doorgifte naar landen buiten Europa

  Voor klanten in de Europese Economische Ruimte hebben we een logistiek centrum in Europa, dat we gebruiken voor de verwerking van bestellingen. Daarnaast worden persoonsgegevens over klanten in de EU verstuurd, verwerkt en opgeslagen in de VS voor e-commerce doeleinden.

  De wetgeving van de VS is door de Europese Commissie niet erkend als een adequaat niveau van gegevensbescherming. Voor deze gegevensoverdrachten hebben we waarborgen geïmplementeerd om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, waaronder (i) het sluiten van overeenkomsten voor gegevensoverdracht waarin de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn opgenomen, of (ii) het gebruik van Amerikaanse dienstverleners die zijn gecertificeerd aan het EU-VS Privacy Shield zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die worden overgedragen van de Europese Economische Ruimte naar de Verenigde Staten. Voor meer informatie over deze mechanismen voor gegevensoverdracht of als u verdere vragen heeft over hoe wij uw informatie beschermen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uitgelegd.

 • Bewaren van uw persoonsgegevens

  De periode gedurende welke wij persoonsgegevens bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor wij deze hebben verzameld. In alle gevallen bewaren wij persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld te kunnen vervullen. Wij zullen daarna de persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij deze moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden).

 • Uw rechten

  Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, kunt u bepaalde rechten hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder:

  • Het recht om inzage te vragen in persoonsgegevens die wij van u bewaren;

  • Het recht om correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die wij van u bewaren;

  • Het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens;

  • Het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

  • Het recht om te verzoeken dat wij u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat toe te sturen en om te verzoeken dat wij dergelijke informatie aan een andere verwerkingsverantwoordelijke doorgeven; en

  • Als wij uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebben verkregen, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

  Als u uw rechten wilt uitoefenen, een klacht wilt indienen of gewoon vragen hebt, neem dan contact met ons op zoals hieronder uitgelegd. U kunt ook een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in uw land als u niet tevreden bent met onze antwoorden.

 • Beschermen van uw persoonsgegevens

  Wij dragen zorg voor organisatorische, technische en fysieke beveiligingen die zijn ontworpen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of gebruik.

 • Andere online diensten en functies van derden

  Onze website biedt links naar andere online diensten voor uw gemak en informatie, en kan functies van derden bevatten, zoals apps, tools, betalingsdiensten, widgets en plug-ins. Deze online diensten en functies van derden kunnen onafhankelijk van ons functioneren. Het privacy beleid van deze derde partijen, met inbegrip van details over de informatie die zij over u verzamelen, is onderworpen aan het privacy beleid van deze derde partijen, die wij u aanraden om te bekijken. Voor zover gekoppelde online diensten of functies van derden niet het eigendom zijn van of beheerd worden door ons, is Carhartt niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van deze derden.

  Indien u bij het plaaten van een order geopteerd heeft om gebruik te maken van de latere betalingsdiensten van Klarna, zal Klarna uw kredietwaardigheid dienen na te gaan alsmede of er al dan niet frauduleus wordt gehandeld. Wij hebben geen controle over hoe Klarna uw gegevens verwerkt, met inbegrip van hoe Klarna kredietwaardigheid en fraude evalueert. Wij ontvangen geen kredietwaardigheidscore of informatie inzake mogelijks frauduleus gedrag, tenzij wanneer Klarna u aanvaardt als schuldenaar en toelaat dat u de aankoop voortzet.
  Indien u kiest voor Klarna, dan voert Klarna mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

 • Persoonsgegevens van kinderen

  Onze website is ontworpen voor een algemeen publiek en is niet gericht op kinderen. Carhartt verzamelt of vraagt niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Als we vernemen dat we persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, zullen we die informatie onmiddellijk verwijderen. Als u van mening bent dat een persoon onder de 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via privacy@carhartt.com.

 • Wijzigingen in de manier waarop wij uw privacy beschermen

  Van tijd tot tijd zullen we deze pagina wijzigen om weer te geven hoe we werken om uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we dit communiceren op de website of via een ander contactmiddel zoals e-mail, zodat u in staat bent om de wijzigingen te bekijken voordat u de website blijft gebruiken.

 • Hoe kunt u contact met ons opnemen

  Wij willen onze klanten dienen en beschermen. Horen van u is belangrijk voor ons.

  Dus, als u:

  • vragen of feedback heeft over deze Privacy Policy;

  • ons wil verzoeken te stoppen met het verzenden van marketingberichten; of

  • uw rechten wilt uitoefenen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, zoals hierboven uiteengezet, of een klacht heeft;

  Aarzel niet om contact op te nemen met onze klantenservice op info@carhartt.com, telefonisch op +31 (0)20 7150200, of via de website www.carhartt.com. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

  U kunt ook contact opnemen met ons data privacy team en Functionaris voor de Gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy@carhartt.com of via de klantenservice via de www.carhartt.com website.

  Carhartt TeamLaatste update 25.09.2018